รวมภาพบรรยากาศน้ำท่วม ร้อยเอ็ด 2019

ภาพจากมุมสูง

บรรยากาศถนนในเมือง

ระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บรรยากาศรอบนอกชนบท

ทำการเคลื่อนย้าย พลเมืองบางส่วนออกจากพื้นที่ชั่วคราว

ผู้สื่อข่าว และองกรณ์ต่างๆลงตรวจพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น

ระดับน้ำยังทรงตัว มีการลดลงบ้างเล็กน้อย